اصول جراحی سابیستون (2017) قسمت اول

جراحی سابیستون قسمت اول شامل فصول زیر است: Chapter 10 - Principles of Preoperative and Operative Surgery Chapter 12 - Surgical Complications Chapter 17 - Difficult Abdominal Wall Chapter 20 - Bites and Stings Chapter 21 - Surgical Critical Care Chapter 22 - Bedside Surgical Procedures Chapter 23 - The Surgeon’s Role in Mass Casualty Incidents
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
محتواهای رایگان

پخش

۰۰:۰۰

۱۰ ثانیه قبل

پخش

۱۰ ثانیه بعد

۰۰:۰۰

/

۰۰:۰۰

سرعت

سرعت پخش

کیفیت

کیفیت ویدیو

تصویر در تصویر

تمام صفحه

فهرست مطالب محتوا
فصل 10: Principles of Preoperative and Operative Surgery
580,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 12: Surgical Complications
660,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 17: Difficult Abdominal Wall
110,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 20: Bites and Stings
200,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 21: Surgical Critical Care
570,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 22: Bedside Surgical Procedures
110,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 23: The Surgeon’s Role in Mass Casualty Incidents
160,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه