رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

168 نتیجه
سوالات طبقه بندی شده آزمون بورد تخصصی چشم پزشکی 1402

سوالات طبقه بندی شده آزمون بورد تخصصی چشم پزشکی 1402

10٪
390,000
351,000 تومان
اطلس رنگی وسایل و تجهیزات بیهوشی

اطلس رنگی وسایل و تجهیزات بیهوشی

30٪
525,000
367,500 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021-بخش A

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021-بخش A

1,720,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش B

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش B

1,840,000 تومان
مجموعه سؤالات چشم پزشکی استرابیسم (QBO)

مجموعه سؤالات چشم پزشکی استرابیسم (QBO)

800,000 تومان
جراحی کاتاراکت

جراحی کاتاراکت

490,000 تومان
مجموعه سؤالات چشم پزشکی اطفال (QBO)

مجموعه سؤالات چشم پزشکی اطفال (QBO)

550,000 تومان
مجموعه سؤالات پاتولوژی و تومورهای داخل چشمی (QBO)

مجموعه سؤالات پاتولوژی و تومورهای داخل چشمی (QBO)

820,000 تومان
مجموعه سؤالات جراحی رفراکتیو(QBO)

مجموعه سؤالات جراحی رفراکتیو(QBO)

520,000 تومان
Kanskis Synopsis of Clinical Ophthalmology 4th Edition 2022

Kanskis Synopsis of Clinical Ophthalmology 4th Edition 2022

20٪
1,000,000
800,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

720,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

980,000 تومان
آناتومی، آسیب و بلوک اعصاب محیطی

آناتومی، آسیب و بلوک اعصاب محیطی

50,000 تومان
آناتومی حرکات کششی (راهنمای مصور برای بهبود انعطاف پذیری و تقویت عضلات)

آناتومی حرکات کششی (راهنمای مصور برای بهبود انعطاف پذیری و تقویت عضلات)

235,000 تومان
حرکت شناسی و آناتومی بالینی

حرکت شناسی و آناتومی بالینی

855,000 تومان
خلاصه ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا

خلاصه ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا

790,000 تومان
USMLE Step 1 Lecture Notes 2022

USMLE Step 1 Lecture Notes 2022

30٪
3,300,000
2,310,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2023

First Aid for the USMLE Step 1 2023

30٪
1,590,000
1,113,000 تومان
First AID For The USMLE Step 2 CK Tenth Edition

First AID For The USMLE Step 2 CK Tenth Edition

10٪
1,177,000
1,059,300 تومان
UWORLD Step 2 CK 2021 (چاپ رنگی)

UWORLD Step 2 CK 2021 (چاپ رنگی)

20,798,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2021, 31th Edition

First Aid for the USMLE Step 1 2021, 31th Edition

30٪
1,540,000
1,078,000 تومان
Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021

Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021

10٪
4,769,000
4,292,100 تومان
USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ سیاه سفید)

USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ سیاه سفید)

25,700,000 تومان
USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ رنگی)

USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ رنگی)

38,900,000 تومان
ورود/ ثبت نام
سبد خرید
0
محتواها
خانه