رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

159 نتیجه
Kanski's Synopsis of Clinical Ophthalmology 4th Edition 2022

Kanski's Synopsis of Clinical Ophthalmology 4th Edition 2022

20٪
1,000,000
800,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

720,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

980,000 تومان
آناتومی، آسیب و بلوک اعصاب محیطی

آناتومی، آسیب و بلوک اعصاب محیطی

20٪
50,000
40,000 تومان
آناتومی حرکات کششی (راهنمای مصور برای بهبود انعطاف پذیری و تقویت عضلات)

آناتومی حرکات کششی (راهنمای مصور برای بهبود انعطاف پذیری و تقویت عضلات)

20٪
235,000
188,000 تومان
حرکت شناسی و آناتومی بالینی

حرکت شناسی و آناتومی بالینی

855,000 تومان
خلاصه ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا

خلاصه ضروریات طب فیزیکی و توانبخشی فرونترا

790,000 تومان
USMLE Step 1 Lecture Notes 2022

USMLE Step 1 Lecture Notes 2022

30٪
3,300,000
2,310,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2023

First Aid for the USMLE Step 1 2023

30٪
1,590,000
1,113,000 تومان
First AID For The USMLE Step 2 CK Tenth Edition

First AID For The USMLE Step 2 CK Tenth Edition

10٪
1,177,000
1,059,300 تومان
UWORLD Step 2 CK 2021 (چاپ رنگی)

UWORLD Step 2 CK 2021 (چاپ رنگی)

20,798,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2021, 31th Edition

First Aid for the USMLE Step 1 2021, 31th Edition

30٪
1,540,000
1,078,000 تومان
Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021

Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021

10٪
4,769,000
4,292,100 تومان
USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ سیاه سفید)

USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ سیاه سفید)

25,700,000 تومان
USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ رنگی)

USMLE World-UWORLD Step 1 2022 (چاپ رنگی)

38,900,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2022, 32th Edition

First Aid for the USMLE Step 1 2022, 32th Edition

50٪
1,511,000
755,500 تومان
Dermatology: 2-Volume Set 5th Edition 2024

Dermatology: 2-Volume Set 5th Edition 2024

32٪
5,800,000
4,000,000 تومان
کتاب جامع بورد شفاهی در کودکان-جلد 2

کتاب جامع بورد شفاهی در کودکان-جلد 2

425,000 تومان
کتاب جامع بورد شفاهی در کودکان-جلد 1

کتاب جامع بورد شفاهی در کودکان-جلد 1

400,000 تومان
نوروافتالمولوژی 2022-2021 (آکادمی چشم پزشکی آمریکا جلد 5)

نوروافتالمولوژی 2022-2021 (آکادمی چشم پزشکی آمریکا جلد 5)

970,000 تومان
مجموعه سوالات گلوکوم (QBO)

مجموعه سوالات گلوکوم (QBO)

800,000 تومان
مجموعه سوالات فوندامنتال (QBO)

مجموعه سوالات فوندامنتال (QBO)

850,000 تومان
مجموعه سوالات بیماریهای اکسترنال و قرنیه(QBO)

مجموعه سوالات بیماریهای اکسترنال و قرنیه(QBO)

1,100,000 تومان
جراحی اوکولوپلاستیک

جراحی اوکولوپلاستیک

1,390,000 تومان
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه