اصول جراحی شوارتز(2019)

جراحی شوارتز 2019 شامل فصول زیر است: Chapter 8 - Burns Chapter 27 - Surgical Management of Obesity Chapter 47 - Surgucal Considerations In Older Adults Chapter 48 - Ethics, Palliative Care,And Care at the end of life Chapter 49 - Global Surgery Chapter 50 - Enhanced Recovery and Chinese Medicine Chapter 51 - Understanding, evaluating, and using evidence for surgical practice Chapter 52 - Ambulatory Care Medicine Chapter 53 -Simualtion and Skills
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
محتواهای رایگان

پخش

۰۰:۰۰

۱۰ ثانیه قبل

پخش

۱۰ ثانیه بعد

۰۰:۰۰

/

۰۰:۰۰

سرعت

سرعت پخش

کیفیت

کیفیت ویدیو

تصویر در تصویر

تمام صفحه

فهرست مطالب محتوا
فصل 8: Burns
300,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 27: Surgical Management of Obesity
880,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 47: Surgucal Considerations In Older Adults
175,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 48: Ethics, Palliative Care,And Care at the end of life
350,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 49: Global Surgery
410,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 50: Enhanced Recovery and Chinese Medicine
290,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 51: Understanding, evaluating, and using evidence for surgical practice
220,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 52: Ambulatory Care Medicine
190,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 53: Simualtion and Skills
190,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

35 ساعت و 30 دقیقه
محتوای صوتی
جراحی عمومی
ارتقاء و بورد تخصصی
2,150,000 تومان
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه