جراحی عمومی (قسمت سوم)

اصول جراحی شوارتز (2015) قسمت 3 شامل فصول زیر است: Chapter 33 - Pancreas Chapter 34 - Spleen Chapter 35 - Abdominal wall & Inguinal Hernias Chapter 38 - Thyroid, Parathyroid, and Adrenal Chapter 39 - Pediatric Surgery Chapter 40 - Urology Chapter 41 - Gynecology Chapter 42 - Neurosurgery Chapter 43 - Orthopedic Surgery Chapter 44 - Hand and Wrist Chapter 45 - Plastic and Reconstructive Surgery
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
محتواهای رایگان

پخش

۰۰:۰۰

۱۰ ثانیه قبل

پخش

۱۰ ثانیه بعد

۰۰:۰۰

/

۰۰:۰۰

سرعت

سرعت پخش

کیفیت

کیفیت ویدیو

تصویر در تصویر

تمام صفحه

فهرست مطالب محتوا
فصل 33: Pancreas
540,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 34: Spleen
240,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 35: Abdominal wall & Inguinal Hernias
160,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 38: Thyroid, Parathyroid, and Adrenal
650,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 39: Pediatric Surgery
480,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 40: Urology
200,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 41: Gynecology
160,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 42: Neurosurgery
110,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 43: Orthopedic Surgery
180,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 44: Hand and Wrist
190,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 45: Plastic and Reconstructive Surgery
180,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات
پرسش
با سپاس لطفا تغییرات شوارتز ۲۰۱۹ را هم اضافه کنید با تشکر

نظرات

52 ساعت و 45 دقیقه
محتوای صوتی
جراحی عمومی
ارتقاء و بورد تخصصی
1,400,000 تومان
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه