نورولوژی آدامز (2019)

تدریس تغییرات آدامز 2019 - از فصل 1 تا فصل 49
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
محتواهای رایگان

پخش

۰۰:۰۰

۱۰ ثانیه قبل

پخش

۱۰ ثانیه بعد

۰۰:۰۰

/

۰۰:۰۰

سرعت

سرعت پخش

کیفیت

کیفیت ویدیو

تصویر در تصویر

تمام صفحه

فهرست مطالب محتوا
مقدمه: مقدمه تغییرات آدامز 2019
رایگان تومان
مشاهده جزئیات
فصل 1: Approach to the Patient With Neurologic Disease
16,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 2: Diagnostic Testing in Neurologic Disease
52,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 3: Paralysis and Weakness
24,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 4: Disorders of Movement and Posture
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 5: Ataxia and Disorders of Cerebellar Function
16,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل ششم تا نهم: فصل 6 تا 9
175,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 10: Pain in the Back, Neck, and Extremities
28,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 11: Disorders of Smell and Taste
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 12: Disturbances of Vision
32,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 13: Disorders of Ocular Movement and Pupillary Function
56,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 14: Deafness, Dizziness, and Disorders of Equilibrium
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 15: Epilepsy and Other Seizure Disorders
87,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 16: Coma and Related Disorders of Consciousness
12,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 17: Faintness and Syncope
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 18: Sleep and Its Abnormalities
16,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 19: Delirium and Other Acute Confusional States
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 20: Dementia, the Amnesic Syndrome, and the Neurology of Intelligence and Memory
32,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل بیست و یکم تا بیست و چهارم: فصل 21 تا 24
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 25: Disorders of the Autonomic Nervous System, Respiration, and Swallowing
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 26: The Hypothalamus and Neuroendocrine Disorders
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل بیست و هفتم و بیست و هشتم: فصل 27 و 28
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 29: Disturbances of Cerebrospinal Fluid, Including Hydrocephalus, Pseudotumor Cerebri, and Low-Pressure Syndromes
24,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 30: Intracranial Neoplasms and Paraneoplastic Disorders
68,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 31: Bacterial, Fungal, Spirochetal, and Parasitic Infections of the Nervous System
36,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 32: Viral Infections of the Nervous System and Prion Diseases
20,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 33: Stroke and Cerebrovascular Diseases
183,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 34: Craniocerebral Trauma
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 35: Multiple Sclerosis and Other Inflammatory Demyelinating Diseases
52,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 36: Inherited Metabolic Diseases of the Nervous System
16,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 37: Developmental Diseases of the Nervous System
32,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 38: Degenerative Diseases of the Nervous System
95,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 39: The Acquired Metabolic Disorders of the Nervous System
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 40: Diseases of the Nervous System Caused by Nutritional Deficiency
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 41: Disorders of the Nervous System Caused by Alcohol, Drugs, Toxins, and Chemical Agents
32,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 42: Diseases of the Spinal Cord
12,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 43: Diseases of the Peripheral Nerves
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 44: Diseases of the Cranial Nerves
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 45: Diseases of Muscle
12,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 46: Disorders of the Neuromuscular Junction, Myotonias, and Persistent Muscle Fiber Activity
12,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل چهل و هفتم تا چهل و نهم: فصل 47 تا 49
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات
پرسش
سلام من فصل ۴۱ رو خریدم و یه دور هم گوش دادم اما توی محتوی وارد نشده. ممنون میشم منو راهنمایی کنید.
پاسخ‌ها
سلام،با شما تماس گرفته شد و مشکلتون رو رفع کردیم.موفق باشید
  از 0 نظر

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود/ ثبت نام
سبد خرید
0
محتواها
خانه