کلاس OSCE روانپزشکی سال 99 - قسمت اول

دکتر شفیعی (متخصص نورولوژی) تدریس مبحث:EEG و خواب دکتر شمس (تدریس مبحث: اختلالات خواب، اختلالات خوردن و اختلالات جنسی) دکتر سلیمی: مبحث مصاحبه و اتیولوژی خانم دکتر کیانی ‌مهر: مباحث نوروسایکیاتری
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
فهرست مطالب محتوا
کلاس آسکی: خواب و EEG - دکتر شفیعی
660,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: اختلالات خواب، اختلالات خوردن و اختلالات جنسی - دکتر شمس
720,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: نوروسایکیاتری - خانم دکتر کیانی‌ مهر
360,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: سایکوسوماتیک - خانم دکتر هاشم پور
470,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه