کلاس OSCE روانپزشکی سال 99 - قسمت دوم

دکتر سلیمی: مبحث مصاحبه و اتیولوژی دکتر سمیه بزرگی - روان درمانی
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
فهرست مطالب محتوا
کلاس آسکی: مصاحبه و اتیولوژی - خانم دکتر سلیمی
650,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: کلیات آزمون مصاحبه - دکتر شیرزادی فر
450,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: روان درمانی - دکتر سمیه بزرگی
500,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه