سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

3 نتیجه

بیهوشی

متخصصین بیهوشی (Anesthesiologist) دوره تکمیلی پزشکی است که از مهارت کافی برای بیهوشی کامل مناسب انجام فرایندهای جراحی برخوردار است. تخصص بیهوشی در دوره دستیاری و به مدت ۴ سال پس‌ از پایان دوره پزشکی عمومی تحصیل‌ کرده و تمامی فعالیت آن بر محوریت بیهوشی در شرایط مختلف قرار دارد. تخصص بیهوشی خود شامل زیر شاخه‌های گوناگون از جمله مراقبت‌های ویژه، درد، بیهوشی جراحی قلب، بیهوشی جراحی اعصاب و حتی بیهوشی اطفال می‌شود.

دوره آموزشی بیهوشی

فعالیت متخصصین بیهوشی در مدیریت درد و یا آماده‌سازی برای انجام جراحی است. در عین ‌حال این متخصصین در ایجاد انواع بی‌حسی‌ها و هر نوع مراقبت ویژه بر پایه بی‌حسی توانایی کافی دارند. از طرفی بخش پررنگی از فعالیت‌های بیهوشی وابسته به وضعیت‌های اورژانس قرار گرفته و در کل با طب اورژانس ارتباط تنگاتنگی دارد. اما افراد فعال در این شاخه پزشکی را باید در کل به‌ عنوان نیروهای خدمات به بیماران و در همکاری با دیگر پزشکان معرفی کنیم. چرا که حضور این متخصصین برای آماده‌سازی و مراقبت بیمار حین انجام عمل جراحی است و به ‌این ‌ترتیب یک متخصص همکار دیگر پزشکان معرفی می‌شود.


ورود/ ثبت نام
سبد خرید
0
محتواها
خانه