سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

102 نتیجه
پکیج مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397

پکیج مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397

970,000 تومان
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده ی گواهینامه تخصصی چشم پزشکی سال 1401

مجموعه سؤالات طبقه بندی شده ی گواهینامه تخصصی چشم پزشکی سال 1401

325,000 تومان
Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2023-2024 (BCSC 4)

Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2023-2024 (BCSC 4)

900,000 تومان
External Disease and Cornea 2022-2023 (BCSC 8)

External Disease and Cornea 2022-2023 (BCSC 8)

920,000 تومان
Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2021-2022 (BCSC 4)

Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2021-2022 (BCSC 4)

715,000 تومان
 Update on General Medicine 2021-2022 (BCSC 1)

Update on General Medicine 2021-2022 (BCSC 1)

620,000 تومان
کراتیت های عفونی

کراتیت های عفونی

220,000 تومان
OCT آنژیوگرافی

OCT آنژیوگرافی

420,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 2)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 2)

480,000 تومان
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده ی ارتقاء چشم پزشکی سال 1402

مجموعه سؤالات طبقه بندی شده ی ارتقاء چشم پزشکی سال 1402

300,000 تومان
Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

1,200,000 تومان
Retina and Vitreous 2022-2023 (BCSC 12)

Retina and Vitreous 2022-2023 (BCSC 12)

850,000 تومان
Neuro-Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 5)

Neuro-Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 5)

810,000 تومان
Basic and Clinical Science Course 2023–2024 (13 Volume)

Basic and Clinical Science Course 2023–2024 (13 Volume)

12,100,000 تومان
راهنمای عملی اورژانس چشم پزشکی (با رویکرد الگوریتمی)

راهنمای عملی اورژانس چشم پزشکی (با رویکرد الگوریتمی)

195,000 تومان
مروری سریع بر تصویربرداری اربیت

مروری سریع بر تصویربرداری اربیت

270,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

490,000 تومان
رتین و ویتره (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 12)

رتین و ویتره (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 12)

815,000 تومان
Update on General Medicine 2023-2024 (BCSC 1)

Update on General Medicine 2023-2024 (BCSC 1)

800,000 تومان
Uveitis and Ocular Inflammation 2022-2023 (BCSC 9)

Uveitis and Ocular Inflammation 2022-2023 (BCSC 9)

640,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی نوروافتالمولوژی ، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی نوروافتالمولوژی ، 11 سال از 1385 تا 1395

180,000 تومان
External Disease and Cornea 2021-222 (BCSC 8)

External Disease and Cornea 2021-222 (BCSC 8)

920,000 تومان
Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

500,000 تومان
چشم پزشکی هفته آخر

چشم پزشکی هفته آخر

435,000 تومان

چشم پزشکی


حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه