سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

91 نتیجه
Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

500,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

490,000 تومان
Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2022-2023 (BCSC 6)

Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2022-2023 (BCSC 6)

840,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی گلوکوم، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی گلوکوم، 11 سال از 1385 تا 1395

175,000 تومان
Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

1,200,000 تومان
سوالات طبقه بندی شده دانشنامه تخصصی چشم پزشکی 1398

سوالات طبقه بندی شده دانشنامه تخصصی چشم پزشکی 1398

255,000 تومان
Lens and Cataract 2021-2022 (BCSC 11)

Lens and Cataract 2021-2022 (BCSC 11)

500,000 تومان
مجموعه سؤالات یووئیت و التهاب چشم (QBO)

مجموعه سؤالات یووئیت و التهاب چشم (QBO)

750,000 تومان
Retina and Vitreous 2023-2024 (BCSC 12)

Retina and Vitreous 2023-2024 (BCSC 12)

1,100,000 تومان
کراتیت های عفونی

کراتیت های عفونی

220,000 تومان
Neuro-Ophthalmology 2022-2023 (BCSC 5)

Neuro-Ophthalmology 2022-2023 (BCSC 5)

820,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی بیماری های اکسترنال و قرنیه، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی بیماری های اکسترنال و قرنیه، 11 سال از 1385 تا 1395

265,000 تومان
Update on General Medicine 2023-2024 (BCSC 1)

Update on General Medicine 2023-2024 (BCSC 1)

800,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارتقاء چشم پزشکی سال 1398

مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارتقاء چشم پزشکی سال 1398

780,000 تومان
Retina and Vitreous 2021-2022 (BCSC 12)

Retina and Vitreous 2021-2022 (BCSC 12)

775,000 تومان
مجموعه سؤالات رتین و ویتره (QBO)

مجموعه سؤالات رتین و ویتره (QBO)

800,000 تومان
Lens and Cataract 2023-2024 (BCSC 11)

Lens and Cataract 2023-2024 (BCSC 11)

700,000 تومان
راهنمای عملی اورژانس چشم پزشکی (با رویکرد الگوریتمی)

راهنمای عملی اورژانس چشم پزشکی (با رویکرد الگوریتمی)

195,000 تومان
Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2022-2023 (BCSC 4)

Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2022-2023 (BCSC 4)

720,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی اطفال و استرابیسم، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی اطفال و استرابیسم، 11 سال از 1385 تا 1395

300,000 تومان
سری کامل کتاب Basic and Clinical Science Course 2022–2023 (13 جلدی)

سری کامل کتاب Basic and Clinical Science Course 2022–2023 (13 جلدی)

9,115,000 تومان
سوالات طبقه بندی شده گواهینامه و دانشنامه تخصصی چشم پزشکی 1399

سوالات طبقه بندی شده گواهینامه و دانشنامه تخصصی چشم پزشکی 1399

275,000 تومان
Uveitis and Ocular Inflammation 2021-2022 (BCSC 9)

Uveitis and Ocular Inflammation 2021-2022 (BCSC 9)

640,000 تومان
پکیج مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی سال 1396

پکیج مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی سال 1396

1,065,000 تومان

چشم پزشکی


حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه