سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

91 نتیجه
Retina and Vitreous 2022-2023 (BCSC 12)

Retina and Vitreous 2022-2023 (BCSC 12)

850,000 تومان
Neuro-Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 5)

Neuro-Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 5)

1,100,000 تومان
مروری سریع بر تصویربرداری اربیت

مروری سریع بر تصویربرداری اربیت

270,000 تومان
Neuro-Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 5)

Neuro-Ophthalmology 2021-2022 (BCSC 5)

810,000 تومان
رتین و ویتره (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 12)

رتین و ویتره (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 12)

815,000 تومان
Glaucoma 2021-2022 (BCSC 10)

Glaucoma 2021-2022 (BCSC 10)

545,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی نوروافتالمولوژی ، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی نوروافتالمولوژی ، 11 سال از 1385 تا 1395

180,000 تومان
Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2023-2024 (BCSC 4)

Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors 2023-2024 (BCSC 4)

900,000 تومان
جوان سازی پلک و اطراف چشم

جوان سازی پلک و اطراف چشم

365,000 تومان
Uveitis and Ocular Inflammation 2022-2023 (BCSC 9)

Uveitis and Ocular Inflammation 2022-2023 (BCSC 9)

640,000 تومان
External Disease and Cornea 2021-222 (BCSC 8)

External Disease and Cornea 2021-222 (BCSC 8)

920,000 تومان
جراحی اربیت و پلاستیک اکولوفاشیال (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 7)

جراحی اربیت و پلاستیک اکولوفاشیال (آکادمی چشم پزشکی آمریکا 2020 - 2019 جلد 7)

730,000 تومان
Basic and Clinical Science Course 2023–2024 (13 Volume)

Basic and Clinical Science Course 2023–2024 (13 Volume)

12,100,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی پاتولوژی چشم و تومورهای داخل چشمی، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی پاتولوژی چشم و تومورهای داخل چشمی، 11 سال از 1385 تا 1395

160,000 تومان
Clinical Optics and Vision Rehabilitation 2023-2024 (BCSC 3)

Clinical Optics and Vision Rehabilitation 2023-2024 (BCSC 3)

900,000 تومان
مجموعه سؤالات لنز و کاتاراکت (QBO)

مجموعه سؤالات لنز و کاتاراکت (QBO)

580,000 تومان
Oculofacial Plastic and Orbital Surgery 2022-2023 (BCSC 7)

Oculofacial Plastic and Orbital Surgery 2022-2023 (BCSC 7)

610,000 تومان
Refractive Surgery 2021-2022 (BCSC 13)

Refractive Surgery 2021-2022 (BCSC 13)

425,000 تومان
Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

Refractive Surgery 2023-2024 (BCSC 13)

500,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی جراحی رفراکتیو، 11 سال از 1385 تا 1395

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی جراحی رفراکتیو، 11 سال از 1385 تا 1395

145,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده بورد و ارتقاء چشم پزشکی 1397(جلد 1)

490,000 تومان
جراحی اوکولوپلاستیک

جراحی اوکولوپلاستیک

1,390,000 تومان
Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

Fundamentals and Principles of Ophthalmology 2023-2024 (BCSC 2)

1,200,000 تومان
مجموعه سؤالات جراحی اربیت و پلاستیک اکولوفاشیال (QBO)

مجموعه سؤالات جراحی اربیت و پلاستیک اکولوفاشیال (QBO)

700,000 تومان

چشم پزشکی


حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه