سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

63 نتیجه
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 5

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 5

1,065,000 تومان
Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, 2017 (3-Volume)

Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, 2017 (3-Volume)

2,373,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 4

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 4

1,130,000 تومان
سونوگرافی کالن2017 ( Appendix A-J)

سونوگرافی کالن2017 ( Appendix A-J)

210,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 3

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 3

790,000 تومان
سونوگرافی کالن IN Gynecology 2017

سونوگرافی کالن IN Gynecology 2017

925,000 تومان
تدریس تصاویر فصول ریه گرینجر

تدریس تصاویر فصول ریه گرینجر

500,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 2

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 2

790,000 تومان
سونوگرافی کالن IN Obstetrics 2017

سونوگرافی کالن IN Obstetrics 2017

1,980,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 1

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 1

925,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

720,000 تومان
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی بوشبرگ

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی بوشبرگ

590,000 تومان
تدریس خلاصه گرینجر ریه

تدریس خلاصه گرینجر ریه

500,000 تومان
تفسیر رادیوگرافی اسکلتی عضلانی

تفسیر رادیوگرافی اسکلتی عضلانی

410,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

980,000 تومان
پکیج آناتومی مقطعی (دو جلدی)

پکیج آناتومی مقطعی (دو جلدی)

1,620,000 تومان
تدریس خلاصه گوارش از گرینجر

تدریس خلاصه گوارش از گرینجر

500,000 تومان
تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه

تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه

320,000 تومان
Musculoskeletal MRI 3rd Edition 2020

Musculoskeletal MRI 3rd Edition 2020

10٪
950,000
855,000 تومان
دوره آموزشی آمار زیستی و spss

دوره آموزشی آمار زیستی و spss

500,000 تومان
آموزش مباحث breast  گرینجر

آموزش مباحث breast گرینجر

500,000 تومان
تفسیر رادیوگرافی شکم

تفسیر رادیوگرافی شکم

270,000 تومان
Diagnostic Ultrasound ,Rumack, 3-Volume Set 6th Edition 2024

Diagnostic Ultrasound ,Rumack, 3-Volume Set 6th Edition 2024

29٪
4,500,000
3,200,000 تومان
سوالات آزمون دانشنامه تخصصی رادیولوژی 1398

سوالات آزمون دانشنامه تخصصی رادیولوژی 1398

225,000 تومان

رادیولوژی



حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه