سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

38 نتیجه
تدریس تصاویر فصول ریه گرینجر

تدریس تصاویر فصول ریه گرینجر

500,000 تومان
پکیج رفرنس خوانی گرینجر

پکیج رفرنس خوانی گرینجر

4,000,000 تومان
تدریس خلاصه گرینجر ریه

تدریس خلاصه گرینجر ریه

500,000 تومان
تدریس خلاصه گوارش از گرینجر

تدریس خلاصه گوارش از گرینجر

500,000 تومان
آموزش مباحث breast  گرینجر

آموزش مباحث breast گرینجر

500,000 تومان
فصل تصویربرداری مهره ها و ویژگی های آناتومیک گرینجر

فصل تصویربرداری مهره ها و ویژگی های آناتومیک گرینجر

200,000 تومان
فصل کلاپس کتاب گرینجر

فصل کلاپس کتاب گرینجر

100,000 تومان
دوره آموزشی آمار زیستی و spss

دوره آموزشی آمار زیستی و spss

500,000 تومان
پکیج ریپورت نویسی MRI ستون فقرات

پکیج ریپورت نویسی MRI ستون فقرات

500,000 تومان
شناسنامه بیماری های ریوی

شناسنامه بیماری های ریوی

300,000 تومان
شناسنامه رادیولوژیک بیماری های CNS در سی تی اسکن و MRI

شناسنامه رادیولوژیک بیماری های CNS در سی تی اسکن و MRI

1,500,000 تومان
شناسنامه بیماری های روماتولوژی

شناسنامه بیماری های روماتولوژی

300,000 تومان
ریپورت نویسی CT اسکن شکم و لگن (از مجموعه میخکوب)

ریپورت نویسی CT اسکن شکم و لگن (از مجموعه میخکوب)

1,200,000 تومان
10 پکیج ضروری برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی

10 پکیج ضروری برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی

2,200,000 تومان
ریپورت نویسی سی تی اسکن ریه (از مجموعه میخکوب)

ریپورت نویسی سی تی اسکن ریه (از مجموعه میخکوب)

1,200,000 تومان
(رفرنس‌خوانی برنت) Brant made easy

(رفرنس‌خوانی برنت) Brant made easy

6,000,000 تومان
(رفرنس‌خوانی سونوگرافی رومک) Rumack made easy

(رفرنس‌خوانی سونوگرافی رومک) Rumack made easy

6,000,000 تومان
(رفرنس‌خوانی هاگا)  Haga made easy

(رفرنس‌خوانی هاگا) Haga made easy

6,000,000 تومان
خلاصه صوتی شب امتحانی رادیولوژی

خلاصه صوتی شب امتحانی رادیولوژی

1,200,000 تومان
تصویرخوانی رومک اطفال

تصویرخوانی رومک اطفال

900,000 تومان
سوالات بورد و  ارتقاء رادیولوژی

سوالات بورد و ارتقاء رادیولوژی

1,000,000 تومان
ویس درسنامه رادفست هاگا

ویس درسنامه رادفست هاگا

1,000,000 تومان
ویس درسنامه رادفست برنت

ویس درسنامه رادفست برنت

1,000,000 تومان
ویس درسنامه رادفست رومک

ویس درسنامه رادفست رومک

1,000,000 تومان

رادیولوژیحساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه