دکتر آرش بردبار

متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژي
2
تعداد محتواها

مدیرعامل و ریاست مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبرآبادی

استادیاردانشگاه علوم پزشکی ایران

 • فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1379
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی رشته اطفال از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1385
 • پذیرش در دوره دستیار فوق تخصص 1387
 • انجام تعهدات پزشکان متخصص در رشته اطفال طی سالهاي87-1385 در دانشگاه هاي علوم پزشکی اردبیل و گلستان
 • احراز رتبه اول آزمون رشته فوق تخصصی طب نوزادي و پیرامون تولد سال 1390
 • عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1390
 • انجام تعهدات فوق تخصصی رشته نوزادان سال 1394
 • طرح هاي پژوهشی:
  بررسی رشد نورولوژیک در سال سوم تولد نوزادان زیر 1000 گرم اي که تحت تغذیه با پروتئین مکمل در بدو تولد در بیمارستان اکبر آبادي تهران بوده اند 1395
  بررسی عملکرد کلیوي در سال سوم تولد نوزادان زیر 1000 گرمی که تحت تغذیه با پروتئین مکمل در بدو تولد در بیمارستان اکبر ابادي تهران بوده اند 1395
  پیگیري یکساله وضعیت تکاملی نوزادان نارس زیر 37 هفته جنینی متولد در بیمارستان شهید اکبر آبادي تهران در سال 1394
  تعیین تغییرات سطح سرمی ویتامین D طی دو هفته اول عمر نوزادان پره ترم تحت TPN بستري در NICU بیمارستان شهید اکبرآبادي در سال 1396
  بررسی تاثیر شروع اینترالیپید با دوز بالا در مقایسه با افزایش تدریجی آن درتغذیه وریدي نوزادان با وزن زیر 1500 در بیمارستان شهیداکبر آبادي تهران در سال 1396
  بررسی کونژکتیویتیس ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونوره در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید اکبر آبادي و تعیین ارتباط آن با وجود عفونت ناشی از این باکتري ها در مادران باردار 1395
  تعیین اثررژیم غذایی حاوي پروتین مکمل بر رشد نوزادان با وزن کمتر از 1000 گرم بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بیمارستان شهید اکبرابادي تهران در سال 95 -1394
  مقایسه بین آسیب کلیوي ناشی از دوز چند گانه و تک دوز روزانه آمیکاسین در نوزادان نارس مشکوك به سپسیس مجري اول 1394
  بررسی اثرات بالینی و متابولیسم داروي مخدر متادون در شیرخواران زیر 3 ماه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بیمارستان اکبرآبادي 1393
  تالیف کتاب:
  مراقبت نوزادان - کتاب راهنما، مولفان: انجمن نوزادان ایران ( دو فصل NIPPV و تهویه مکانیکی در نوزادان NAVA ، تالیف دکتر آرش بردبار) -مرکز تحقیقاتی نوزادان نارس یزد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. ناشر: انتشارات طب گستر. سال انتشار: 1394

رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

2 نتیجه
ورود/ ثبت نام
سبد خرید
0
محتواها
خانه