دکتر احمدرضا مشرقی

پزشکی عمومی
1
تعداد محتواها

پزشک عمومی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه ی اول کشوری در آزمون جامع علوم پایه شهریور 97

رتبه ی اول قطب مشهد در آزمون جامع پیش کارورزی اسفند 1400

عضو بنیاد ملی نخبگان

رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

1 نتیجه
ورود/ ثبت نام
سبد خرید
0
محتواها
خانه