دکتر عطاءالله باقرزاده
فوق تخصص اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و پیس میکر
1
تعداد محتواها

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن ریتم قلب اروپا

EPS

رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

1 نتیجه
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه