دکتر مسعود میرکاظمی
متخصص ارتوپدی ، فوق تخصص انکولوژی ارتوپدی
1
تعداد محتواها

عضو انجمن بین الملی حفظ اندام امریکا و اروپا ( ISOLS )

عضو انجمن تومور های عضلانی اسکلتی آسیا(APMSTS)  

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران ( IOA )

عضو هیات داوران ، مجله بین المللی پزشکی رضوی ( بیمارستان رضوی مشهد )

نفر اول پربورد سال٩٣ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وی مقالات زیادی در زمینه ازتوپدی و تومورهای استخوانی و عضلانی در مجلات معتبر علمی دنیا منتشر کرده است .

در حال حاضر ایشان سردبیر مجله علمی پژوهشی کنسر پرس  ( CANCER PRESS JOURNAL ) میباشد.

با سابقه انتشار مقالات در نشریات پزشکی داخلی و خارجی


رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

1 نتیجه
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه