ارولوژی کمپل 2016 (قسمت اول)

مباحث ارولوژی قسمت اول شامل فصول زیر است: تکمیلی ارولوژی پایه تکمیلی اطفال تکمیلی آدرنال تکمیلی پیوند کلیه تکمیلی زنان تکمیلی سرطان پروستات تکمیلی سنگ ادراری تکمیلی لاپاراسکوپی و لیزر تکمیلی نحوه مطالعه بین آزمون ارتقا و آزمون بورد فصل ۱ - بررسی بیمار ارولوژی فصل 7 - اصول آندوسکوپی دستگاه ادراری فصل 9 - هماچوری فصل 12 - عفونت ها فصل 13 - التهاب و دردهای سیستم ادراری فصل 14 - سندرم درد مزمن مثانه فصل 15 - بیماری های مقاربتی فصل 21 - آناتومی جراحی دستگاه تناسلی فصل 23 - سلامت مردان فصل 24 ناباروری فصل 26 - فیزیولوژی عملکرد جنسی فصل 27 - ناتوانی جنسی فصل 28 - پریاپیسم فصل 29 - اختلالات انزال فصل 30 - جراحی برای ناتوانی جنسی فصل 31 - پلاک پیرونی فصل 34 - سرطان های بیضه فصل 36 - برداشتن لاپاراسکوپیک غدد فصل 37 - سرطان آلت فصل 40 - جراحی های مجرا و آلت فصل 44 - فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی فصل 45 - فشار خون رنوواسکولار فصل 48 - پاتوفیزیولوژی انسداد سیستم فصل 49 - درمان انسداد مجاری ادراری فصل 55 - سنگ مثانه و مجرا فصل 56 - تومورهای خوش خیم کلیه فصل 57 - تومورهای بدخیم کلیه فصل 58 - تومورهای دستگاه ادراری فوقانی فصل 59 - توده های خلف صفاق فصل 60 - جراحی باز کلیه فصل 62 - درمان غیرجراحی تومور کلیه فصل 63 - درمان سرطان پیشرفته کلیه فصل ۶۹ - فیزیولوژی مثانه و مجرا فصل 70 - پاتوفیزیولوژی و طبقه بندی فصل 71 - بررسی و درمان بی اختیاری فصل 72 - بی اختیاری ادرار در مردان فصل 76 - مثانه بیش فعال فصل 77 - مثانه شل فصل 78 - ناکچوری فصل 79 - درمان های دارویی مثانه نوروژنیک
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
محتواهای رایگان
دموی منابع تکمیلی - آدرنال
دموی تکمیلی سرطان پروستات
دموی تکمیلی سنگ ادراری
دموی اصول آندوسکوپی دستگاه ادراری
دموی عفونت ها
دموی التهاب و دردهای سیستم ادراری
دموی سندرم درد مزمن مثانه
دموی بیماری های مقاربتی
دموی آناتومی جراحی دستگاه تناسلی مردان
دموی سلامت مردان
دموی فیزیولوژی عملکرد جنسی
دموی ناتوانی جنسی
دموی پریاپیسم
دموی اختلالات انزال
دموی جراحی برای ناتوانی جنسی
دموی پلاک پیرونی
دموی برداشتن لاپاراسکوپیک غدد
دموی سرطان آلت
دموی جراحی های مجرا و آلت
دموی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
دموی فشار خون رنوواسکولار
دموی پاتوفیزیولوژی انسداد سیستم
دموی درمان انسداد مجاری ادراری
دموی تومورهای خوش خیم کلیه
دموی تومورهای بدخیم کلیه
دموی تومورهای دستگاه ادراری فوقانی
دموی جراحی باز کلیه
دموی درمان غیرجراحی تومور کلیه
دموی درمان سرطان پیشرفته کلیه
دموی پاتوفیزیولوژی و طبقه بندی
دموی بی اختیاری ادرار در مردان
دموی مثانه بیش فعال
دموی مثانه شل
دموی ناکچوری
دموی درمان های دارویی مثانه نوروژنیک

پخش

۰۰:۰۰

۱۰ ثانیه قبل

پخش

۱۰ ثانیه بعد

۰۰:۰۰

/

۰۰:۰۰

سرعت

سرعت پخش

کیفیت

کیفیت ویدیو

تصویر در تصویر

تمام صفحه

فهرست مطالب محتوا
تکمیلی: ارولوژی پایه
151,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: اطفال
300,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: آدرنال
55,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: پیوند کلیه
55,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: زنان
75,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: سرطان پروستات
155,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: سنگ ادراری
250,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: لاپاراسکوپی و لیزر
165,000 تومان
مشاهده جزئیات
تکمیلی: نحوه مطالعه بین آزمون ارتقا و آزمون بورد
15,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 1: بررسی بیمار ارولوژی
80,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 7: اصول آندوسکوپی دستگاه ادراری
20,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 9: هماچوری
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 12: عفونت ها
125,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 13: التهاب و دردهای سیستم ادراری
45,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 14: سندرم درد مزمن مثانه
55,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 15: بیماری های مقاربتی
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 21: آناتومی جراحی دستگاه تناسلی
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 23: سلامت مردان
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 24: ناباروری
65,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 26: فیزیولوژی عملکرد جنسی
20,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 27: ناتوانی جنسی
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 28: پریاپیسم
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 29: اختلالات انزال
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 30: جراحی برای ناتوانی جنسی
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 31: پلاک پیرونی
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 34: سرطان های بیضه
45,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 36: برداشتن لاپاراسکوپیک غدد
10,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 37: سرطان آلت
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 40: جراحی های مجرا و آلت
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 44: فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 45: فشار خون رنوواسکولار
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 48: پاتوفیزیولوژی انسداد سیستم
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 49: درمان انسداد مجاری ادراری
55,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 55: سنگ مثانه و مجرا
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 56: تومورهای خوش خیم کلیه
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 57: تومورهای بدخیم کلیه
115,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 58: تومورهای دستگاه ادراری فوقانی
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 59: توده های خلف صفاق
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 60: جراحی باز کلیه
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 62: درمان غیرجراحی تومور کلیه
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 63: درمان سرطان پیشرفته کلیه
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 69: فیزیولوژی مثانه و مجرا
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 70: پاتوفیزیولوژی و طبقه بندی
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 71: بررسی و درمان بی اختیاری
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 72: بی اختیاری ادرار در مردان
15,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 76: مثانه بیش فعال
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 77: مثانه شل
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 78: ناکچوری
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 79: درمان های دارویی مثانه نوروژنیک
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه