ارولوژی کمپل 2016 ( قسمت دوم)

مباحث ارولوژی قسمت دوم شامل فصول زیر است: فصل 80-درمان های انتظاری بی اختیاری فصل 85 - عوارض مش فصل 86 - درمان های تزریقی بی اختیاری فصل 88 - ارولوژی سالمندی فصل 91 - اسفنگتر مصنوعی مجرا فصل 92 - تومورهای مثانه فصل 93 - درمان سرطان مثانه محدود فصل 94 - درمان سرطان تهاجمی مثانه فصل 95 - جراحی سرطان مثانه فصل 97 - کاربرد روده در ارولوژی فصل 98 - دایورژن ادراری با اختیار فصل 99 - دایورژن ادراری ارتوتوپیک فصل ۱۰۱ - ترومای دستگاه ادراری تحتانی و تناسلی فصل 103 - بزرگی پروستات فصل 104- تشخیص و درمان دارویی BPH فصل 105 - جراحی های کم تهاجمی پروستات فصل 106 - پروستاتکتومی ساده فصل 118 - سرطان پیشرفته پروستات فصل 120 - درمان هورمونی سرطان پروستات فصل 121 - سرطان پروستات مقاوم به اخته فصل 125 - بررسی ارولوژیک اطفال فصل 127 - عفونت های ادراری کودکان فصل 131 - بیماری های کیستیک کلیه کودکان فصل 134 - حالب دوگانه و نابجا فصل 135 - درمان جراحی سنگ در اطفال فصل 142 - اختلالات نوروماسکولر ادراری فصل 143 - اختلال عملکردی دستگاه ادراری کودکان فصل 145 - بازسازی دستگاه ادراری کودکان فصل 148 - بیضه نزول نکرده فصل 149 - ناهنجاریهای ژنیتال دختران فصل 146 - ناهنجاری های تناسلی پسران فصل 154 - ترومای ادراری تناسلی اطفال فصل 89 - فیستول های سیستم ادراری تناسلی کلاس آسکی ارولوژی شهریور 97 منابع تکمیلی درمان های کمک باروری
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
فهرست مطالب محتوا
فصل 80: درمان های انتظاری بی اختیاری
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 82: کولپوساسپنشن رتروپوبیک
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 85 : عوارض مش
20,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 86: درمان های تزریقی بی اختیاری
20,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 88: ارولوژی سالمندی
45,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 89: فیستول های سیستم ادراری تناسلی
80,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 91 : اسفنگتر مصنوعی مجرا
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 92 : تومورهای مثانه
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 93: درمان سرطان مثانه محدود
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 94: درمان سرطان تهاجمی مثانه
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 95 : جراحی سرطان مثانه
15,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 97: کاربرد روده در ارولوژی
70,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 98: دایورژن ادراری با اختیار
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 99: دایورژن ادراری ارتوتوپیک
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل ۱۰۱: ترومای دستگاه ادراری تحتانی و تناسلی
70,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 103: بزرگی پروستات
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 104: تشخیص و درمان دارویی BPH
70,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 105: جراحی های کم تهاجمی پروستات
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 106 : پروستاتکتومی ساده
15,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 118: سرطان پیشرفته پروستات
25,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 120: درمان هورمونی سرطان پروستات
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 121: سرطان پروستات مقاوم به اخته
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 125: بررسی ارولوژیک اطفال
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 127: عفونت های ادراری کودکان
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 131: بیماری های کیستیک کلیه کودکان
110,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 134: حالب دوگانه و نابجا
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 135: درمان جراحی سنگ در اطفال
30,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 142: اختلالات نوروماسکولر ادراری
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 143: اختلال عملکردی دستگاه ادراری کودکان
60,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 145: بازسازی دستگاه ادراری کودکان
55,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 146: ناهنجاری های تناسلی پسران
90,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 148: بیضه نزول نکرده
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 149: ناهنجاریهای ژنیتال دختران
35,000 تومان
مشاهده جزئیات
فصل 154: ترومای ادراری تناسلی اطفال
80,000 تومان
مشاهده جزئیات
کلاس آسکی: کلاس آسکی ارولوژی شهریور 97
240,000 تومان
مشاهده جزئیات
منابع تکمیلی: درمان های کمک باروری
40,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه