پکیج رفرنس خوانی گرینجر

تدریس از کتاب درسنامه فارسی گرینجر تالیف دکتر نصيري و همکاران می باشد ، به صورت ویس توسط همکاران تدریس و ضبط شده است
امکان خرید فصل‌ها به شکل مجزا
خرید کل یا بخشی از محتوا
فهرست مطالب محتوا
1: فصل برین تومور
200,000 تومان
مشاهده جزئیات
2: فصل کلاپس
44,000 تومان
مشاهده جزئیات
3: فصل سربرو واسکولار
150,000 تومان
مشاهده جزئیات
4: فصل تروما قفسه‌سینه
52,000 تومان
مشاهده جزئیات
5: فصل تومورهای اسپاین
190,000 تومان
مشاهده جزئیات
6: فصل عفونت های مغزی
134,000 تومان
مشاهده جزئیات
7: فصل غیر تومورال اسپاین
190,000 تومان
مشاهده جزئیات
8: فصل دژنراتیو اسپاین HA
102,000 تومان
مشاهده جزئیات
9: فصل سروگردن
226,000 تومان
مشاهده جزئیات
10: فصل صفراوی و کیسه صفرا
160,000 تومان
مشاهده جزئیات
11: فصل ترومای مغز
50,000 تومان
مشاهده جزئیات
12: فصل دژنراتیو مغز
62,000 تومان
مشاهده جزئیات
13: فصل بیماری های اکتسابی و غیر ایسکمیک قلبی
122,000 تومان
مشاهده جزئیات
14: فصل تومور استخوانی
80,000 تومان
مشاهده جزئیات
15: فصل ژنیکولوژی
302,000 تومان
مشاهده جزئیات
16: فصل ترومای اسپاین
150,000 تومان
مشاهده جزئیات
17: فصل تصویربرداری مهره
56,000 تومان
مشاهده جزئیات
18: فصل روده باریک
172,000 تومان
مشاهده جزئیات
پرسش‌ها و نظرات

نظرات

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه